Istorija

Vilniaus otorinolaringologų asociacijos istorija

1945 m. atkūrus Vilniaus medicinos draugiją otorinolaringologai dalyvavo chirurgų sekcijos darbe. Vėliau Vilniaus otorinolaringologai keletą kartų mėgino įkurti atskirą sekciją, bet ji veikė epizodiškai. Tik 1960-05-06 d. buvo įsteigta Vilniaus otorinolaringologų draugija. Steigiamajame susirinkime dalyvavo 19 narių, išrinkta pirmoji draugijos valdyba: gyd. Sodeika – pirmininkas, gyd. N. Adomaitienė – pavaduotoja, gyd. O. Černiauskienė – sekretorė.

1960-10-07 Vilniaus miesto sveikatos apsaugos skyriaus vedėjas patvirtino draugijos įstatus. Vėliau draugijos valdyba buvo renkama kasmet. Draugijos pirmininkais buvo: gyd. J. Bernotienė (1961), gyd. A. Sodeika (1962), med. m. kand. H. Šimkus (1963-1964), I. Chonda (1965-1967), doc. M. Sakalinskas (1968-1973), doc. R. Kašinskas (1974-1990), habil. dr. J. L. Martinkėnas 1990-1991, šiais metais išrinktas Lietuvos otorinolaringologų draugijos pirmininku), V. Strazdas (1991-1996), doc. M. Petrulionis (1997-2004), dr. R. Pliaukšta (2004-2020), nuo 2020 metų – dr. Irina Arechvo.

Draugijos narių nuolat gausėja: 1960 m. – 19, 1965 m. – 55, 1970 m. – 97, 1975 m. – 100, 1979 m. – 110, 1986 m. – 123, 2008 m. – 115 narių.

1960 m. draugijoje nagrinėtos įvairios problemos: lėtinio tonzilito gydymas (gyd. T. Daugirdas, gyd. I. Chonda), kūdikių otito ir otoantrito problemos (gyd. P. Pakonaitis, gyd. A. Bernadišienė), gerklų vėžio diagnostika (gyd. H. Šimkus).

1961 m. draugijos nariai posėdžiuose ir konferencijose perskaitė 17 pranešimų, demonstravo 14 ligonių, apsvarstė otorinolaringologinę pagalbą respublikoje (gyd. J. Bernotienė).

1965 m. buvo aptartas Vilniaus respublikinės klinikinės ligoninės Ausų, nosies ir gerklės ligų skyriaus darbas (gyd. M. Neniškienė), pranešimas apie tonzilito konservatyvų gydymą (gyd. L. Chonda), kochleovestibulinio sindromo diagnostikos ir klinikos klausimai (gyd. A. Martišienė).

1966-1970 m. draugijos veikla labai suintensyvėjo. Šeši draugijos nariai apgynė kandidatines disertacijas (M. Sakalinskas, 1966; H. Šimkus, 1967; T. Daugirdas ir R. Kašinskas, 1969; E. Toločka ir L. Martinkėnas, 1970).

1966-1970 m. draugija kasmet organizuodavo po 6-9 posėdžius, kuriuose buvo išklausomi pranešimai aktualiausiais otorinolaringologijos klausimais.

1971-1975 m. išsiplėtė draugijos ryšiai su kitomis Vilniaus draugijomis bei centriniais mokslo tiriamaisiais institutais. Pranešimus skaitė prof. D. Tarasovas , prof. B. Sagalovičius iš Maskvos, infekcionistas E. Broslavskis, biol. m. dr. E. Šimkūnaitė, alergologas E. Razauskas.

1976 m. išėjo V. Palčiuno ir M. Sakalinsko monografija rusų kalba „Otosklerozės klinika ir chirurginis gydymas“.

1986 m. draugijai priklausė 123 nariai. Iš jų -1 medicinos mokslų daktaras – H. Šimkus, 2 docentai – M. Sakalinskas, R. Kašinskas, 2 medicinos mokslų kandidatai – E. Toločka, J. L. Martinkėnas, 7 – aukščiausios kvalifikacinės kategorijos gydytojai (M. Neniškienė, O. Černiauskienė, J. Bernotienė, A. Sodeika, K. Lapinskienė, A. Burkus, E. Efronas), 29 I-osios ir 25 II-osios kvalifikacinės kategorijos gydytojai.

2021 metais draugijai priklauso 113 narių. Draugijos nariai aktyviai dalyvauja tiek Vilniaus krašto, tiek respublikiniuose, tiek tarptautiniuose renginiuose, tobulinasi Europos šalių klinikose, publikuoja mokslinius darbus Lietuvos ir tarptautiniuose leidiniuose.

Vilniaus otorinolaringologai, žengę pirmuosius žingsnius Vilniaus universiteto chirurgijos katedros globoje, šiandien išaugo į šiuolaikišką, aktyvią, plataus akiračio organizaciją, teikiančią modernią, kvalifikuotą , aukšto lygio pagalbą Vilniaus krašto, visos Lietuvos ir net kaimyninių valstybių gyventojams, glaudžiai bendradarbiaujančią tiek su Lietuvos, tiek su Europos ligoninėmis, universitetais, skleidžiančią otorinorinolaringologinę informaciją gyventojams ir kitų sričių medikams.