Apie asociaciją

Vilniaus otorinolaringologų asociacija vienija Vilniaus krašto otorinolaringologus (šiuo metu yra 118 narių). Asociacijos veiklos pradžia siekia 1960 metus, kai organizacija dar vadinosi Vilniaus krašto otorinolaringologų draugija, o 2004 metais pervadinta į Vilniaus otorinolaringologų asociaciją, patvirtinti įstatai atitinkantys asociacijų įstatymą. Asociacijos tikslas – koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesus ir juos ginti bei padėti nariams kelti profesinę kvalifikaciją, kuri garantuos kokybišką ir savalaikę otorinolaringologinę pagalbą. Vilniaus otorinolaringologų asociacija yra Lietuvos otorinolaringologų draugijos ir Vilniaus medicinos draugijos narė ir aktyviai dalyvauja jų veikloje. Mes skleidžiame visuomenėje ausų, nosies, gerklės ligų diagnostikos, gydymo ir profilaktikos žinias, pareiškiame oficialią poziciją aktualiais otorinolaringologiniais klausimais.